Bài viết mới nhất

Bài 4 : Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô
L.M. Giuse Nguyễn công Đoan, S.J. - Ngày 22/06/2016
Kết luận của Mác-cô ở đây có vẻ là : các bà không nói gì với ai cũng không sao, vì từ nay và mãi mãi đến tận thế, người môn đệ đã chịu phép rửa, là người đã dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Chúa, chính là người làm chứng Chúa đã phục sinh. Người thanh niên trần truồng kia là mỗi người chúng ta đã được mai táng với Chúa và đã trỗi dậy với Chúa. Các Tông Đồ và thánh Phê-rô cũng như các đấng klế nhiệm có nhiệm vụ riêng trong Hội Thánh, còn trách nhiệm làm chứng Chúa phục sinh là của mỗi người đã ở lại với Chúa trong mồ và đã ra khỏi mồ với Chúa.

Bài viết Kinh Thánh

Bài 4 : Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô
L.M. Giuse Nguyễn công Đoan, S.J. - Ngày 22/06/2016
Kết luận của Mác-cô ở đây có vẻ là : các bà không nói gì với ai cũng không sao, vì từ nay và mãi mãi đến tận thế, người môn đệ đã chịu phép rửa, là người đã dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Chúa, chính là người làm chứng Chúa đã phục sinh. Người thanh niên trần truồng kia là mỗi người chúng ta đã được mai táng với Chúa và đã trỗi dậy với Chúa. Các Tông Đồ và thánh Phê-rô cũng như các đấng klế nhiệm có nhiệm vụ riêng trong Hội Thánh, còn trách nhiệm làm chứng Chúa phục sinh là của mỗi người đã ở lại với Chúa trong mồ và đã ra khỏi mồ với Chúa.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/08/2015
Hy vọng nếu Chúa để sống đến năm 2021, khi tròn 50 tuổi, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sẽ có hai bản dịch Kinh Thánh song hành

Thể loại khác

CÁC SÁCH GIÁO HUẤN Bản dịch để học hỏi (viết tắt : KPB)
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 26/03/2016
Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ đang ở trong giai đoạn cuối trước khi có thể trình các cơ quan có thẩm quyền đạo cũng như đời để xin phép in. Để ngay từ bây giờ, độc giả quan tâm có thể có một ý niệm về bản dịch sẽ được ấn hành trong thời gian tới, chúng tôi phổ biến Lời nói đầu sau đây do một thành viên, chị Nguyễn Thị Sang trình bày. Tác giả sẽ đưa ra những nét chính cho thấy tinh thần của “bản dịch để học hỏi” có giá trị cho toàn bộ bản KPB, phần còn lại của bài viết là một số ví dụ cụ thể rút ra từ Các Sách Giáo Huấn.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email